Své znalosti si můžete ověřit ve vědomostním testu

chyba načtení

1. Pernštejnové ve svém erbovním znaku měli:

zubra
býka
medvěda

chyba načtení

2. Jakou duchovní funkci vykonával Arnošt z Pardubic. Byl to:

břevnovský opat
pražský arcibiskup
olomoucký biskup

chyba načtení

3. Kde si přivodil smrtelné zranění Jan Perner:

u kolínského nádraží
u choceňského tunelu
u pardubického nádraží

chyba načtení

4. Nejznámější cyklistická výprava Vincence Chomráka vedla:

z Pardubic do Říma
z Pardubic do Bruselu
z Pardubic do Paříže

chyba načtení

5. Členem jakého duchovního řádu byl Prokop Diviš:

premonstrátského
benediktinského
jezuitského

chyba načtení

6. Jak se jmenovalo letadlo, které sestrojili bratři Čihákové:

Rapid
Blériot
Fokker

chyba načtení

7. Jan Kašpar svůj první dálkový let provedl mezi městy:

Pardubicemi a Olomoucí
Pardubicemi a Prahou
Pardubicemi a Libercem

chyba načtení

8. Bratranci Veverkové se narodili blízko Pardubic:

v Sezemicích
v Dřítči
v Rybitví

chyba načtení

9. Josef Ressel vynalezl:

lodní šroub
lodní hřídel
lodní motor

chyba načtení

10. Artur Kraus nechal v Pardubicích postavit:

muzeum
hvězdárnu
knihovnu